"VOILÃ"
- Frans leren op niveau-
Docente : W. Brinkmann - Dekkers
Tel: 06-47 78 46 38
e-mail:
info@frans-leren-in-helmond.nl of
willemienbrinkmann@gmail.com

Informatie-bulletin cursusjaar 2021-2022

1. Doel van de cursus:

-Frans leren spreken en verstaan door gerichte training.
-Het verwerven van de benodige grammaticale kennis en woordenschat.

2.Frans leren op niveau:

Er zijn met ingang van het nieuwe cursusjaar: 3 groepen Gevorderden
en 1 groep Midden-niveau.

Elke groep bestaat uit maximaal 10 personen.

3. De lessen worden gegeven in gemeenschapshuis “de Geseldonk“ aan de Cederhoutstraat te Helmond/Mierlo-Hout.

4. Groepen en lestijden:

Dinsdag 9.30-10.30 uur : Gevorderden C

Dinsdag 20.00-21.00 uur : Midden-niveau B

Donderdag 9.30-10.30 uur : Gevorderden B

Donderdag 20.30-21.30 uur : Gevorderden B

5. Het cursusjaar is verdeeld in twee lesblokken van 14 lessen.

Het eerste lesblok loopt van eind sept. 2021 tot half jan. 2022,
het tweede lesblok van half jan. 2022 tot eind mei / begin juni 2022, de start van de zomervakantie.

Het is mogelijk de deelname aan de cursus na ieder lesblok te verlengen of te beëindigen.

6. Cursusgeld en betaalwijze:

Het cursusgeld bedraagt € 100,00 per lesblok, te betalen voor 17 okt. a.s. (eerste lesblok)
en voor 1 febr. 2022 (tweede lesblok), contant (in envelop met vermelding van de naam)
of per bank.

Bij betaling per bank graag vermelden: cursusgeld eerste of tweede lesblok
- Slechts in bepaalde gevallen, zoals langdurige ziekte of ongeval, kan (een deel van) het
betaalde lesgeld worden gerestitueerd.

7. Vakanties / vrije dagen eerste lesblok;

Dinsdag-groepen: 26 oktober 2021 ( herfstvakantie ) , 21, 28 dec 2021 en 4.jan. 2022 (kerstvakantie)

Donderdag-groepen: 28 oktober 2021 (herfstvakantie) , 23 en 30 dec. 2021 (kerstvakantie)

De planning van deze dagen in het tweede lesblok wordt in januari 2022 op deze site bekend gemaakt.

8. Nieuwe cursisten kunnen 1 à 2 lessen in verschillende groepen bijwonen.
In overleg met de docente kan daarna de instroom in de niveaugroep van keuze worden vastgesteld.

9. Het is noodzakelijk te weten dat:

-het bijwonen van de lessen en
-het verzorgen van de huiswerkopdrachten (ca 1½ uur per week)
belangrijk zijn voor de nodige vorderingen.
Huiswerkopdrachten worden wekelijks overhoord, maar er zijn geen proefwerken en rapporten.

10. Lesmateriaal: Pont Neuf 1 en 2; informatie via de docente

11. Meer inlichtingen, met name over het lesmateriaal, staan in de lesbrieven van augustus 2021 en
februari 2022. Deze worden t.z.t. aan alle cursisten toegestuurd.

12. Aanmelding en/of nadere informatie via e-mail info@frans-leren-in-helmond.nl/
willemienbrinkmann@gmail.com of per telefoon 06-47 78 46 38